Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Obsługa bhpW każdym przedsiębiorstwie zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą odpowiednio spełniać swoje obowiązki względem siebie.

Wszelkie przepisy dotyczące pracy i obowiązków pracowników oraz pracodawców są zawarte w tak zwanym Kodeksie pracy.

Jednymi z przepisów zawartych w kodeksie są te, które dotyczą bezpieczeObsługa bhp .

Widok do druku:

Obsługa bhp